geschreven door:

Anand Aadhar Prabhu

Opgedragen aan:

Swami A.C.Bhaktivedanta Prabhupâda

ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag

Deze studie is geschreven in de vorm van een commentaar
op de eerste vier hoofdstukken van de

Bhagavad Gîtâ - zoals-ze-is

met de lopende vertaling van

De Bhagavad Gîtâ van Orde

 
check