bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 12 - pagina 1 - 2

Hoofdstuk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 

Hoofdstuk 1: Het Verval van de Dynastieën en de
Corrupte Aard van de Heersers van Kali-yuga

(12) De brahmaan zal Candragupta op de troon zetten en zijn zoon Vârisâra
zal op zijn beurt weer door As'okavardhana worden opgevolgd.Hoofdstuk 2: Hoop en Wanhoop in het
Tijdperk van de Redetwist

(12-16) When the bodies of all living entities are in decay from the contamination of Kali-yuga, when the dutifulness of the members of all status-orientations is lost, when the Vedic path for all man has changed into a predominantly atheistic sense of duty, when the kings mainly consist of thieves and the people in their various occupations are lying criminals of useless violence [against specially animals], when the societal classes as good as all are engaged in profit-minded labor, cows have the same value as goats, the hermitages hardly can be distinguished from materialistic households, family bonds do not reach beyond the ties of marriage, when the plants and herbs are mostly small sized and all trees are like s'amî trees, when there is always lightning in the clouds and the homes are ruled by loneliness [voidism, impersonalism, see Pranâti], when Kali-yuga is running at its end and the people behave like asses, the Supreme Lord will descend in the mode of pure goodness to defend the dharma.

 

Hoofdstuk 3: Het lied van Moeder Aarde en
de Remedie voor Kali-yuga

(15) Het is meer het herhaaldelijk bespreken en bezingen van de kwaliteiten van de Heer Geprezen in de Verzen, dat een einde maakt aan alles wat ongunstig is. Hij die Heer Krishna's zuivere toegewijde dienst wenst moet dit [omgang zoeken] daarom regelmatig doen en telkens weer [over Hem] vernemen.'Hoofdstuk 4: Pralaya: de Vier Soorten van Vernietiging

(11) Daarna zal er meer dan honderd jaar de verschrikkelijke wind van de uiteindelijke vernietiging waaien [sâmvartaka] en zal de hemel grijs worden van het stof. (12) Samengepakte veelkleurige wolken, beste Koning, zullen het dan honderd jaar lang laten regenen met enorme donderslagen.(36) De [min of meer gunstige levens]omstandigheden van alle levende wezens die onderhevig zijn aan verandering, worden snel en voortdurend weggevaagd door de machtige kracht van de stroom der Tijd en vormen de oorzaken van hun geboorte en dood.


Hoofdstuk 5: De Laatste Instructies
voor Mahârâja Parîkchit

(8) De ziel die verschilt van het grofstoffelijke [deha-] en het subtiele [linga-]lichaam, is zelf-verlicht en vormt, omdat ze zo onveranderlijk is als de ether, de basis [âdhâra] die eeuwig is en alle beschrijving te boven gaat.Hoofdstuk 6: Mahârâja Parîkchit Bevrijd en
de Veda in Vieren Doorgegeven

(9-10) Parîkchit, de heilige koning, plaatste met de macht van de rede daarop zijn geest in zijn ziel, mediteerde op de Allerhoogste Waarheid en stopte zijn ademen zodat hij zo bewegingloos als een boom werd. Aan de oever van de Ganges zittend op darbha gras dat naar het oosten was gelegd brak de grote yogi, met zijn gezicht naar het noorden gericht, met alle twijfels in het volmaakte besef van de Absolute Geest.(39) In die activiteit vond de drieledige omkâra [A-U-M] zijn bestaan die, zich ongezien manifesterend, de representatie vormt van de Opperheer [Bhagavân], de Absolute Waarheid [Brahman] en de Superziel [Paramâtmâ, zie ook 1.2: 11, B.G. 7: 8].
(74) De machtige wijze verdeelde de honderden Yajur-mantra's in vijftien afdelingen die werden ontvangen door de discipelen Kânva, Mâdhyandina en anderen onder de naam Vâjasaneyi: 'stammend van de manen van het paard.'Hoofdstuk 7: De Toewijding in Samhitâ Afdelingen
en de Tien Onderwerpen van de Purâna's

(9-10) De schepping [van dit universum, sarga], de daaropvolgende schepping [van verschillende werelden en wezens, visarga], de handhaving [het onderhoud, de vritti of sthâna] en de bescherming [de rakshâ of poshana van de levende wezens], de tijdperken van heersen [van de verschillende Manu's], de dynastieën [de vams'a's], de vertellingen over hen [vams'a-anucaritam], de vernietiging [van verschillende aard, pralaya of samsthâ], de reden [het individuele levende wezen of hetu] en de allerhoogste toevlucht [van de Fortuinlijke of apâs'raya] o brahmaan, vormen de tien onderwerpen van een Purâna zoals begrepen door de autoriteiten op dit gebied. Sommigen stellen dat in verhouding tot de grotere, de kleinere Purâna's over slechts vijf van deze onderwerpen handelen [zie ook S'uka hierover 2.10: 1-7 en *].


Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen    
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.


volgende pagina